• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen de mannen verder trokken, zagen zij in de diepte Sodom liggen. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Jahwe dacht: `Zou Ik voor Abraham geheim houden wat Ik van plan ben?
Bekijk vers 17 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Want Abraham wordt zeker een groot en machtig volk, en door hem zullen alle volken van de aarde zegen ontvangen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Ik heb hem immers uitverkoren; zijn zonen en zijn nageslacht moet hij leren, zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van Jahwe te houden, dan kan Jahwe zijn plan met Abraham verwerkelijken.'
Bekijk vers 19 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Daarom zei Jahwe: `Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde!
Bekijk vers 20 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Ik ga naar beneden om te zien, of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.'
Bekijk vers 21 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. Jahwe bleef echter nog bij Abraham staan.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Abraham trad op Hem toe en zei: `Wilt Gij werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
Bekijk vers 23 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad; zult gij die dan verdelgen? Zult Gij de stad geen vergiffenis schenken omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
Bekijk vers 24 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 
Zoiets kunt Gij toch niet doen: de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven! Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners; dat kunt Ge toch niet doen! Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?'
Bekijk vers 25 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 18)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test