• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De engel van de openbaring
En hij sprak tot mij: 'Deze woorden zijn onfeilbaar waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren.'
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Christus:
'Zie, Ik kom spoedig. Zalig hij die de profetische woorden van dit boek bewaart.'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
De ziener en de engel van de openbaring:
'Ik, Johannes, ben het die dit alles hoorde en zag. En toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden.'
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Maar hij zei: 'Dat nooit! Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God alleen.'
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Hij zei nog: 'Verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen;
laat de vrome volharden in zijn deugd
en de heilige nog heiliger worden.'
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Christus:
'Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Ik ben de Alfa en de Omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Zalig zij die hun kleren rein wassen.
Zij zullen recht krijgen op de boom des levens
en door de poorten mogen ingaan in de stad.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 
Buiten blijven de honden, de tovenaars,
de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars:
eenieder die de leugen liefheeft en doet.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 22)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test