• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Briefopschrift. Lofprijzing. Motto's
Johannes aan de zeven kerken in Asia. Genade zij u en vrede van Hem ‘die is en die was en die komt,’ en van de zeven geesten voor zijn troon,
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen!
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer, Hij ‘die is en die was en die komt,’ de Albeheerser.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
Inleidend visioen. De roeping op Patmos
Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos om wille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet,
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
die riep: “Schrijf op wat ge ziet in een boek, en stuur het aan de zeven kerken: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Tyatíra, Sardes, Filadélfia en Loadicéa.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden luchters,
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 
en tussen de luchters iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gouden gordel.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Apokalyps / Openbaringen » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test