• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onderlinge liefde
Tenslotte, weest allen eensgezind in meegevoel, broederliefde, barmhartigheid en ootmoed.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 3)
 
Vergeldt geen kwaad met kwaad; als men u uitscheldt, scheldt dan niet terug. Integendeel, zegent elkander, opdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 3)
 
Want wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, weerhoude zijn tong van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 3)
 
Laat hij het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 3)
 
Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren gewend naar hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test