• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten waarheen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden;
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
Daarom is dan ook aan een man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen, dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 
Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren,
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test