• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom; zijn leven heeft begin noch einde. Hij lijkt op de Zoon van God: hij blijft voor altijd priester.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
Hoe groot moet hij wel zijn, dat Abraham, de aartsvader, hem een tiende gaf van het beste van de buit!
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
De nakomelingen van Levi die het priesterambt ontvangen, moeten volgens het voorschrift van de wet tienden heffen van het volk, dat wil zeggen, van hun eigen broeders, die toch ook van Abraham afstammen.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
Maar hij die niet tot hun geslacht behoorde, heeft tienden genomen van Abraham zelf en een zegen gegeven aan de drager van de beloften;
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
en niemand kan ontkennen dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
Bovendien zijn het in het ene geval sterfelijke mensen die tienden krijgen, in het andere is het iemand van wie de Schrift getuigt dat hij leeft.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
Men zou zelfs kunnen zeggen dat Levi, die het recht heeft tienden te heffen, zelf tienden heeft betaald in de persoon van Abraham:
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
want hij was nog in de lendenen van zijn voorvader, toen deze door Melchisedek begroet werd.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
Wanneer nu het levitische priesterschap - en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen - het volmaakte had kunnen brengen, waarom was het dan nog nodig geweest om te spreken van een andere priester die zou komen, een priester `op de wijze van Melchisédek' en niet op de wijze van Aäron?
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 
Want uit een verandering van priesterschap volgt onvermijdelijk een verandering van wet.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 7)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test