• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, matig, verstandig, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen,
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet strijdlustig, niet geldzuchtig,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
iemand die zijn eigen huis goed bestuurt en met ernst en waardigheid gezag oefent over zijn kinderen.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te besturen, hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente Gods?
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem het vonnis van de duivel treft.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
Hij moet ook goed aangeschreven staan bij hen die niet tot de gemeente behoren; anders komt hij in opspraak en valt misschien in de strikken van de duivel.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn, mannen van hun woord, niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan; daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 
Ook moeten hun vrouwen waardig zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Timoteüs » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test