• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt door u te onthouden van ontucht.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
Ieder van u moet met zijn vrouw leven in heilige tucht en eerbaarheid,
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in deze aangelegenheid tekortdoen, want de Heer straft dit alles, zoals wij u vroeger al met nadruk verklaard hebben.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid maar tot heiliging.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 
Derhalve, wie deze vermaningen in de wind slaat, veracht niet een mens maar God, Hem die u zijn heilige Geest schenkt.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test