• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Schrijver, lezer, groet
VAN PAULUS, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 1)
 
Dank aan God voor het succes van de prediking van Paulus
Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 1)
 
Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 1)
 
Wij weten, broeders, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 1)
 
want wij hebben u het evangelie verkondigd niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging. Gij weet trouwens zelf wel hoe ons optreden bij u is geweest: het was gericht op uw heil.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test