• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van één lichaam. En weest dankbaar.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Het christelijk gezin
Vrouwen, weest uw man onderdanig, zoals het christenen betaamt.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij de moed niet verliezen.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test