• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het nieuwe leven
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Deze dingen roepen Gods toorn af.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Ook gij hebt u indertijd hieraan overgegeven en in deze zonden geleefd.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Maar nu moet ge dit alles vaarwel zeggen. Weg met de toorn, gramschap, kwaadaardigheid, laster en beschimping!
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
En beliegt elkaar niet meer.
Legt de oude mens met zijn gedragingen af,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test