• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deemoedige liefde naar het voorbeeld van Christus
Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God:
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
Hij heeft zich van zichzelf ontdaan
en het bestaan van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
heeft Hij zich vernederd,
Hij werd gehoorzaam tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
Daarom heeft God hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is,
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 
opdat bij het noemen van zijn naam
zich ieder een knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Filippenzen » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test