• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vermaning tot eenheid
Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede:
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Één Heer, één geloof, één doop.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Één God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Verscheidenheid van Christus' gaven in de kerk
Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Daarom zegt de Schrift: Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 
Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test