• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hymne
Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,
de vergeving van de zonden,
dankzij de rijkdom van zijn genade.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen
en alle wezens op aarde,
in Hem.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 
opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid
wij die reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden gebouwd.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Efesiërs » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test