• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid;
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden;
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
drinkgelagen, orgie├źn en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Tegen zulke dingen bestaat geen wet.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Allerlei suggesties
Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven volgens de Geest.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test