• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dankzegging
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Want wij delen volop in het lijden van Christus; maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Worden wij verdrukt, het is voor uw troost en heil. Worden wij bemoedigd, het is om u moed en kracht te geven om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij verdragen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Onze hoop voor u staat vast: wij weten dat gij, delend in onze smarten, ook zult delen in onze vertroosting.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Gij moet namelijk weten, broeders, dat ons hier in Asia ernstige moeilijkheden overkomen zijn. Het was meer dan we konden dragen, een al te zware last, zodat we zelfs wanhoopten aan ons leven.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Werkelijk, wij beschouwden ons reeds als ten dode opgeschreven. Wij moesten leren niet op onszelf te vertrouwen, maar alleen op God, die de doden ten leven wekt.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Hij is het die ons gered heeft uit dat dodelijk gevaar. En Hij op wie onze hoop gevestigd is, zal ons ook in de toekomst redden,
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
mede dankzij de hulp van uw voorbede. Dan zullen om ons velen Hem danken voor de gunst die zovelen voor ons hebben verkregen.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 
Waarom het beloofde bezoek achterwege bleef
Een ding geeft ons moed: het getuigenis van ons geweten, dat wij ons in het algemeen, en heel bijzonder met betrekking tot u, gedragen hebben niet volgens de wijsheid van de wereld, maar met die eenvoud en oprechtheid die een gave zijn van Gods genade.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test