• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vergelijking met het lichaam
Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een lid, maar uit vele leden.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Veronderstel dat de voet zegt: “Omdat ik geen hand ben, behoor ik niet tot het lichaam,” behoort hij daarom niet tot het lichaam?
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
En veronderstel dat het oor zegt: “Omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam,” behoort het daarom niet tot het lichaam?
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef de reuk?
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij het gewild heeft.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Als zij alle samen een lid vormden, waar bleef dan het lichaam?
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts een lichaam.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 
Het oog kan niet tot de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig,” en evenmin het hoofd tot de voeten: “Ik heb je niet nodig.”
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test