• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam,
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
en na gedankt te hebben, het brak en zeide: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 
Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test