• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het voedsel voor de buik en de buik voor het voedsel! Goed, en God zal aan allebei een eind maken. Maar het lichaam is er niet voor de ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus? Zou ik dan wat aan Christus toebehoort wegnemen en aan een deerne geven? Dat nooit!
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Of weet gij niet dat hij die met een deerne omgang heeft, één lichaam met haar wordt? De Schift zegt immers: De twee worden één vlees.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem een geest.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Onthoudt u van hoererij. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test