• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Lofprijzing van God
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test