• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest. Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Als nu sommige van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Wilt gij snoeven, bedenkt, dat de wortel u draagt en niet gij de wortel.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Gij zult zeggen: “Er zijn dan toch maar takken weggebroken, opdat ik zou worden geënt.”
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Heel juist, zij zijn weggekapt om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof. Maar neemt u in acht, weest niet overmoedig.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Als God de takken die aan de boom thuishoorden, niet heeft ontzien, zal Hij ook u niet sparen.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Houdt daarom Gods goedertierenheid voor ogen, maar ook zijn gestrengheid: zijn gestrengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedertierenheid jegens u, indien gij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook gij weggekapt.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Gij zijt van de wilde olijfboom, waartoe gij krachtens uw oorsprong behoort, afgebroken, en tegen uw aard in geënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen weer op hun eigen stam worden geënt!
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Gods genade voor Israël en alle volken
Overschat uzelf niet, broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test