• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hebben zij zich dan zo gestoten, dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet, maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen, opdat zij zelf jaloers zouden worden.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten, als zij hun tekort zullen aanvullen!
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Christenen uit het heidendom past bescheidenheid
Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog,
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
omdat ik hoop mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden?
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Is het eerste deel van het deeg geheiligd, dan ook de rest. Is de wortel van de boom heilig, dan ook de takken.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Als nu sommige van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot, daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de takken.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Wilt gij snoeven, bedenkt, dat de wortel u draagt en niet gij de wortel.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Gij zult zeggen: “Er zijn dan toch maar takken weggebroken, opdat ik zou worden geënt.”
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 
Heel juist, zij zijn weggekapt om hun ongeloof, en gij dankt uw plaats aan het geloof. Maar neemt u in acht, weest niet overmoedig.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 11)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test