• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zonde en genade: Adam en Christus
Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was; maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van de Mens die komen moest.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood, maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Zijn gave is sterker dan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op de ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd betekende volledige kwijtschelding.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Door toedoen van een mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Dit betekent: een fout leidde tot veroordeling van allen, maar een goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
En zoals door de ongehoorzaamheid van een mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 
Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood, maar de genade zal heersen door de gerechtigheid, en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus onze Heer.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test