• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zo spreekt de Heer die deze dingen doet, van eeuwigheid zijn ze bekend.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Daarom ben ik voor mij van oordeel, dat men hun die zich uit het heidendom tot God bekeren, geen onnodige lasten moet opleggen,
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
maar hun wel voorschrijven zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is, van ontucht, van wat verstikt is en van bloed.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Want van oudsher heeft Mozes in elke stad mensen die hem op sabbat in de synagoge voorlezen en prediken.”
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Toen besloten de apostelen en de oudsten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
en hun het volgende schrijven mee te geven: “De apostelen en de oudsten zenden aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië hun broederlijke groet.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen,
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test