• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten en zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Maar enige gelovigen, afkomstig uit de partij der Farizeeën, stonden op en verklaarden, dat men hen moest besnijden en hun opleggen de Wet van Mozes te onderhouden.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Na veel heen en weer gepraat nam Petrus het woord en sprak tot hen: “Mannen broeders, gij weet dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitgekozen, opdat de heidenen door mijn mond het evangeliewoord zouden horen en het geloof aannemen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Welnu, God die de harten kent, heeft zich voor hen uitgesproken door hun de heilige Geest mee te delen, juist als aan ons
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
en Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, maar hun harten door het geloof gereinigd.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Waarom wilt gij God dan nu tarten door de leerlingen een juk op de hals te leggen, dat noch onze vaderen noch wij in staat geweest zijn te dragen?
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Integendeel, juist zoals zij, geloven ook wij door de genade van de Heer Jezus gered te worden.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
De hele vergadering zweeg en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die van grote wondertekenen verhaalden die God door hen onder de heidenen gedaan had.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 
Toen zij waren uitgesproken, nam Jakobus het woord en sprak: "Mannen broeders, luistert naar mij.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 15)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test