• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: “Sta vlug op.” Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Vervolgens zei de engel: “Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder.” Petrus deed het. De engel hernam: “Sla uw mantel om en volg mij.”
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed; hij meende een visioen te zien.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: “Nu weet ik zeker, dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en alles wat het volk der Joden verwachtte.”
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Toen hem dit duidelijk was geworden, begaf hij zich naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, ook Marcus genoemd, waar velen in gebed verenigd waren.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Nadat hij op de buitenpoort geklopt had, kwam Roosje, het dienstmeisje, horen wie er was.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Zij herkende Petrus’ stem, maar van blijdschap verzuimde ze open te doen. Zij liep vlug naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de poort stond. Men antwoordde haar: “Je bent niet goed wijs.”
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 
Maar zij bleef volhouden dat het werkelijk zo was. Toen zeiden ze: “Dan is het zijn engel.”
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test