• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een engel van de Heer sprak tot Filippus: “Begeef u op reis naar het zuiden en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Deze is eenzaam.”
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Hij begaf zich op reis. Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg van een pelgrimstocht naar Jeruzalem; hij was een eunuch, een hoveling van Kándake, de koningin van de Ethiopiërs, en haar opperschatmeester.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
De Geest sprak tot Filippus: “Ga naar die reiskoets en blijf in de nabijheid.”
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Toen Filippus ernaartoe gegaan was, hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen. Hij vroeg hem: “Begrijpt ge wat ge leest?”
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Maar de Ethiopiër antwoordde: “Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij daarin behulpzaam is?” Hij nodigde Filippus uit in te stappen en bij hem te komen zitten.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende: Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid; en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder, opende Hij zijn mond niet.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken. Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven? Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus: “Mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders?”
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 
Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test