• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In die tijd, toen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: “Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 
Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 
terwijl wij onszelf blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord.”
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 
Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test