• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nu was er echter in het Sanhedrin een Farizeeër, Gamaliël, een wetgeleerde, die bij het gehele volk in aanzien stond. Deze liet de mannen een ogenblik naar buiten brengen.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 5)
 
Daarop zei hij: “Mannen van Israël, bedenkt wel wat gij met deze mannen gaat doen.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 5)
 
Voor onze tijd immers trad Teudas op, die beweerde dat hij heel wat was en bij wie zich een groep aansloot van ongeveer vierhonderd man. Hij werd gedood en allen die op hem vertrouwden, werden uiteengejaagd.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 5)
 
Na hem, in de dagen van de volkstelling, trad Judas de Galileeër op en sleepte veel volk mee. Ook hij ging te gronde en allen die op hem vertrouwden, werden verstrooid.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 5)
 
Wat ons geval betreft, zeg ik u: Bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze hun gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen.
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 5)
 
Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan; anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt.” Zij lieten zich door hem overreden.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test