• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na hun vrijlating gingen ze naar hun eigen mensen en brachten verslag uit over alles wat de hogepriesters en oudsten tot hen gezegd hadden.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
Toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden: Heer, Gij zijt het, die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt hebt,
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
die door de heilige Geest bij monde van David, uw dienaar, gezegd hebt: Waarom tieren de volken en zinnen de naties op ijdele plannen?
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen de Gezalfde.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige dienaar Jezus, die Gij gezalfd hebt: zowel Herodes als Pontius Pilatus, tezamen met de heidenen en de stammen van Israël,
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit tevoren bepaald had dat geschieden moest.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
Maar nu, Heer, schenk aandacht aan hun bedreigingen en geef uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid uw woord mogen verkondigen,
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
en laat door het uitstrekken van uw hand genezingen en wondertekenen geschieden door de naam van uw heilige dienaar Jezus.”
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 
Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren. Allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test