• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Terwijl hij zich aan Petrus en Johannes vastklampte, liep al het volk verbaasd rond hen te hoop in de Zuilengang van Salomo.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Toen Petrus dit zag, richtte hij het woord tot het volk: “Mannen van Israël, waarom verwondert gij u toch hierover en waarom staart ge ons aan, als hadden wij uit eigen kracht of vroomheid bewerkt dat deze man loopt?
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd, en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze van oordeel was Hem in vrijheid te moeten stellen.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
De leidsman ten leven daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Omwille van het geloof in zijn Naam heeft zijn Naam deze man, die ge ziet en kent, weer kracht gegeven. Het geloof door Hem verleend, heeft de man deze gaafheid van leden geschonken ten aanschouwe van u allen.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test