• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Petrus en Johannes gingen eens naar de tempel op het uur van gebed, het negende uur.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Daar was een man die vanaf zijn geboorte lam was en iedere dag naar de tempelpoort gedragen werd, die de Schone genoemd wordt, om daar aalmoezen te vragen aan de mensen die de tempel binnengingen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Petrus, evenals Johannes, zag hem strak aan en zei: “Kijk ons eens aan.”
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Hij richtte zijn blik op hen in de verwachting iets van hen te krijgen.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Doch Petrus sprak: “Zilver of goud heb ik niet; maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten!”
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hielp hem overeind. Op hetzelfde ogenblik kwam er kracht in zijn voeten en enkels,
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
met een sprong stond hij overeind, begon te lopen en ging lopend en springend met hen de tempel binnen, terwijl hij God verheerlijkte.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Heel het volk zag dat hij liep en God verheerlijkte.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 
Zij herkenden hem als de man die altijd bij de Schone Poort van de tempel zat te bedelen, en waren buiten zichzelf van verbazing over hetgeen met hem gebeurd was.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test