• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt, zal menen een daad van godsverering te stellen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Zij zullen dat doen, omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Dit heb Ik u gezegd, opdat wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb. Over deze dingen heb Ik aanvankelijk niet gesproken, omdat Ik bij U was.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Het oordeel over de wereld
Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft, en toch vraagt niemand van u Mij: Waar gaat Gij heen?
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Omdat Ik u dit gezegd hebt, is uw hart vol droefheid.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 
Eenmaal gekomen zal Hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 16)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test