• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 
Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 15)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test