• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.”
Bekijk vers 51 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Bekijk vers 52 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Bekijk vers 53 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Bekijk vers 54 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Bekijk vers 55 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Bekijk vers 56 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Bekijk vers 57 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
Bekijk vers 58 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test