• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Roeping van de eerste leerlingen
De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: “Zie, het Lam Gods.”
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?” Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” – vertaald betekent dit: Meester – “waar verblijft ge?”
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Hij zei hun: “Gaat mee om het te zien”. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan.
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: “Wij hebben de Messias:” – vertaald betekent dat: de Gezalfde – “gevonden,”
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas – dat betekent: Rots – genoemd worden.”
 
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test