• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE BARMHARTIGE VADER
Hij sprak: 'Een man had twee zoons.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land, die hem het veld in stuurde om varkens te hoeden.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de honger.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u;
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar neem mij aan als een van uw dagloners.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 
Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 15)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test