• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ONWILLIGE GENODIGDEN
Een der tafelgenoten die dit hoorde, zei tot Hem: 'Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk Gods.'
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Hij antwoordde hem: 'Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen: Komt, alles is gereed.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste liet hem zeggen: Ik heb een akker gekocht en moet die noodzakelijk gaan bekijken; ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Een tweede zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen; ik verzoek u mij te willen verontschuldigen.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Weer een ander: Ik ben zopas getrouwd; daarom kan ik niet komen.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Bij zijn thuiskomst bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over. Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval aan zijn dienaar: Haast je naar de straten en stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en kreupelen hierbinnen.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Toen de dienaar hem zei: Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd, en nog is er plaats,
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
droeg de heer zijn dienaar op: Ga naar de wegen en de binnenpaden en nodig de mensen dringend uit binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 
Ik zeg u: Geen enkel van de mannen die het eerst genodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.'
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 14)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test