• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
want hij had maar één dochter, een kind van een jaar of twaalf, en deze lag op sterven. Terwijl Hij er heen ging, raakte Hij door de opdringende menigte bekneld.
 
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Er was een vrouw bij die sinds twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Haar hele vermogen had zij aan dokters uitgegeven, maar bij niemand genezing kunnen vinden.
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Zij naderde Hem van achteren, raakte de zoom van zijn mantel aan en op hetzelfde ogenblik hield haar bloedvloeiing op.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Jezus vroeg nu: 'Wie heeft mij aangeraakt?' Allen ontkenden het en Petrus merkte op: 'Meester, de samengepakte menigte dringt van alle kanten tegen U op.'
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Maar Jezus zei: 'Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb een kracht van Mij voelen uitgaan.'
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt was gebleven, kwam zij bevend naar voren, viel Hem te voet en verhaalde ten aanhoren van al het volk, waarom zij Hem had aangeraakt en hoe zij op hetzelfde ogenblik genezen was.
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 
Hij sprak tot haar: 'Dochter, uw geloof heeft u genezen; ga in vrede.'
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test