• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ROEPING VAN DE EERSTE LEERLINGEN
Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Hij stapte in een van de boten, die van Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Toen Hij zijn toespraak had geëindigd, zei Hij tot Simon: 'Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.'
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.'
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten,
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
dat deze dreigen te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: 'Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.'
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en allen die bij hem waren vanwege de vangst die ze gedaan hadden;
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 
en zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: 'Weest niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.'
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test