• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De duivel zei nu tot Hem: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Jezus gaf ten antwoord: 'Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.'
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld,
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
en de duivel sprak tot Hem: 'Heel dat machtsgebied zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn.'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Toen antwoordde Jezus hem: 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult Gij aanbidden en Hem alleen dienen.'
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 'Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden;
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
en zij zullen U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.'
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er is gezegd: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.'
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test