• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus op de proef gesteld in de woestijn
Vervuld van de heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
De duivel zei nu tot Hem: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Jezus gaf ten antwoord: 'Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.'
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld,
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
en de duivel sprak tot Hem: 'Heel dat machtsgebied zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn.'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Toen antwoordde Jezus hem: 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult Gij aanbidden en Hem alleen dienen.'
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 'Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden;
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 
want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test