• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
De opdracht in de tempel
Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen,
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd,
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israƫls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden:
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test