• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus' geboorte
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syriƫ was.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten,
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test