• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
'Geprezen zij de Heer, de God van Israël:
want Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost.
 
Bekijk vers 68 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Een reddende kracht heeft Hij ons verwekt,
in het huis van David zijn dienaar,
 
Bekijk vers 69 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
zoals Hij van oudsher had voorzegd
bij monde van zijn heilige profeten,
 
Bekijk vers 70 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
ons te redden uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
 
Bekijk vers 71 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Zo toont Hij zijn barmhartigheid aan onze vaderen
en is zijn heilig verbond indachtig
 
Bekijk vers 72 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
de eed die Hij gezworen heeft aan onze vader Abraham,
 
Bekijk vers 73 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
ons te geven om uit de hand van vijanden bevrijd
Hem zonder vrees te dienen in vroomheid en gerechtigheid
 
Bekijk vers 74 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
al onze dagen voor zijn aanschijn.
 
Bekijk vers 75 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
En gij, kind, zult profeet genoemd worden van de Allerhoogste,
want gij zult voor de Heer uitgaan om zijn wegen te bereiden,
 
Bekijk vers 76 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
om zijn volk de boodschap van verlossing te brengen,
door de vergeving van hun zonden,
 
Bekijk vers 77 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test