• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
INSTELLING EUCHARISTIE
Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.”
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
En Hij sprak tot hen: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.”
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
VOORSPELLING PETRUS' VERLOOCHENING
Toen sprak Jezus tot hen: “Allen zult gij ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 
Maar na mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea.”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 14)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test