• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
HET VOORNAAMSTE GEBOD
Nu trad een schriftgeleerde op Hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij Hem de vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem;
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf gaat boven alle brand- en slachtoffers.”
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 12)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test