• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
TWEEDE LIJDENSVOORSPELLING
Zij gingen daar weg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: “De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.”
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Zij begrepen die woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
STRIJD OM DE RANGORDE
Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge onderweg over getwist?”
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: “Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.”
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen:
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test