• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE GEDAANTEVERANDERING
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.”
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen alleen dan Jezus.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 
Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test