• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GENEZING VAN EEN LAMME
Toen hij enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd, en men hoorde dat Hij thuis was,
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte voor de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Men kwam een lamme bij Hem brengen, die door vier mannen gedragen werd.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed, waarop de lamme uitgestrekt lag, zakken.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: “Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Er zaten enkele schriftgeleerden bij en dezen zeiden bij zichzelf:
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
“Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen?
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden, en Hij zei hun: “Wat redeneert gij toch bij uzelf?
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed op en loop?
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 
Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, sprak Hij tot de lamme:
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test